apžargai


apžargai
apžargaĩ adv. 1. apžergiant, aplenkiant: Važiuok keliu apžargaĩ, bet nevažiuok keliaverkėm (keliavertėmis) Knv. 2. B paskui vienas kitą, pakaitomis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apžargais — apžargaĩs adv. 1. apžergtai, apžargai: Užsivertęs arklą apžargais ant pečių, senis eina per ganyklą namo rš. 2. paviršutiniškai: Smulkiai nenupasakojo, tik apžargaĩs Vdk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apyžargai — adv. apžargai: Apyžargai mink pakojas (audžiant iš keturių pakojų mink dvi kraštines) Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžabomis — apžabomìs adv., apžabõm 1. aprėpiant iš abiejų pusių, apžargai: Tiktai važiuok apžabõm OG85. 2. godžiai (apie valgymą): Ir ėdrumas tavo – apžabõm rija! Rdm. 3. paviršutiniškai, nerūpestingai: Dirba apžabõm Pšl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžargmu — ãpžargmu adv. apžargai, apžergiant: Jei neprasikeitat, važiuokiat ežia ãpžargmu Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language